Neden ALOSBİ?

Neden ALOSBİ?

Öncü ve Emsalsiz

Kuruluş ve projelendirme aşamasında, dünya sanayisinin öncü ülkelerinde yapılan uygulamalar, endüstri bölgeleri, teknoparklar ve slikon vadisi incelenerek daha modern ve ileri bir model ile Alosbi’de yola çıkılmıştır.

Galeri Alt Yapı Sistemi

Türkiye’de ilk ve tek olarak bölge içerisinde yolların yan tarafında bulunan kaldırımlarım hemen altında toplam 56 km. uzunluğunda olan galeri sistemi içerisinde; proses suyu, geri dönüşüm hatları, alçak gerilim ve orta gelirim hatları, aydınlatma, SCADA altyapı ve donanım, fiber optik telekomünikasyon hatlarını barındırmaktadır. Altyapısı tamamlanmış olan SCADA sistemi ile arıza noktası tespit edilebilmekte ve 50 m. aralıklar ile yer alan galeri bacalarından girilerek arızalar giderilebilmektedir.

Dev Sanayi Şehri

5.000 m² ile 265.000 m² arasında değişen toplam 350 sanayi parselinin yer aldığı ALOSBİ’de söz konusu parsellerin oluşturulması için 27.000.000 m³ toprak hareketi gerçekleştirilmiştir.

Cazibe Merkezi

Mayıs 2011’de bölgenin yaklaşık 2 milyon m2’sini kapsayan 135 adet parselin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesi ile ALOSBİ yepyeni bir yapıya bürünmüştür. ALOSBİ’yi tercih eden Kimya Sanayicileri için; PETKİM ve TÜPRAŞ gibi tesislerle birlikteliği nedeniyle hammaddeye, limanlarla iç içe olması nedeniyle de pazara yakın, kimya havzasının merkezinde bir sanayi bölgesinde yatırım yapma olanağı ortaya çıkmıştır. Yatırımcılarına bu imkanları sunan Türkiye’deki tek Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olması, 100.000 m2 ile 265.000 m2 arasında değişen büyüklükte dev parsellere sahip Ege Bölgesindeki tek organize sanayi bölgesi olması nedeniyle ALOSBİ, yatırımcılar için bir cazibe merkezine dönüşmüştür. Son 1 yıl içerisinde 203.681 m2 alana sahip toplam 15 adet sanayi parselinin tapu devirlerinin yapıldığı ALOSBİ’de, yerli ve yabancı firmaların parsel talepleri hızla devam etmektedir. Ravago Petrokimya, Sun Chemical, LLK Lukoil, Micha Galvaniz, Dalan Kimya, Akdeniz Kimya, Turkmex, Atik Metal, Tezcan Galvaniz, Lider Ambalaj, Bağ Yağları, Türkmex, Akın Haddecilik, Eltaş gibi firmaların bölgeyi tercih etmesiyle gücüne güç katan ALOSBİ, katılımcılarına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Geleceğin Sanayi Kenti

Dünyanın lokomotif sanayi sektörlerini barındıran ALOSBİ, stratejik konumundan lojistik avantajına, dünyanın en gelişmiş hazır alt yapısından arsanın alınması ile birlikte anında inşaatın başlanabilmesine kadar büyük avantajlar sunmaktadır.

Tek Durak Ofis

Coğrafi Bilgi Sistemi ile imar durumu ve altyapı bilgilerinin ayrıntılı olarak düzenlendiği bölgede, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, Deneme İzni ve İşyeri Açma Ruhsatı, bölge müdürlüğü tarafından oldukça hızlı ve bürokrasiye takılmadan verilmektedir. Bu durum ALOSBİ’nin, organize sanayi bölgelerinin kuruluş hedeflerinden olan “Tek Durak Ofis” ilkesinin en iyi uygulandığı bölgelerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.

Sanayide Güçlü Kurum

Bir taraftan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Ambulans, İtfaiye, 7/24 Güvenlik v.b. birimlerle hizmet kalitesini ve çeşitliliğini arttıran ALOSBİ, diğer taraftan sanayicilerine Endüstriyel ve İleri Arıtma Tesisi ile hizmet vermek üzere mevcut yapımı tamamlanmıştır. ALOSBİ;

• 225 m2, 450 m2, 900 m2 büyüklüğündeki dükkanlardan oluşan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi,  
• Özellikle ALOSBİ’deki ağırlıklı sektörler olan Kimya, Metal, Döküm, Hadde, Otomotiv gibi sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu Projesi, 
• Sanayicilerimize Ar-Ge desteği verecek olan Teknopark Projesi, 
• Kimya Sanayicilerine büyük bir imkan sağlayacak olan kimyasal depolamaya yönelik tank çiftliği ve boru hattı projesi,  
• Bankalar, Otel, Alışveriş Merkezi, kreş, çok amaçlı salonlar, amfi tiyatro, AR-GE merkezi, gibi tesislerin yer aldığı Yeni İdari merkez projesi,

gibi bölgenin değerini daha da artıracak olan projeleri hayata geçirerek, Türkiye sanayisinde bir Marka olmak yolunda güçlü adımlarla ilerlemektedir.

Sürdürülebilir Sanayi Şehri

Sağlık Koruma Bandı, Ağaçlandırılacak Alan, Spor Alanları ve Parkları ile yaklaşık 3 milyon m2 alanın yeşil alana ayrıldığı bölgede, geçtiğimiz yıllarda dikilen 70.000 adet fidana Mart 2014 içerisinde eklenen 60.000 adet kızılçam ve servi fidanı ile toplam 130.000 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 350.000 adet fidan dikiminin projelendirildiği bölge, gerek arıtma tesisi, gerek atık toplama sistemi ile Çevre Yönetim Sistemini oluşturmuş, çevre ve sanayi uyumunun en güzel örneklerindendir.

Eğitimin Öncüsü

Aliağa, İzmir’in ilçeleri içinde okuma yazma oranı %94.81 ile en yüksek ilçedir. Toplam 54 resmi eğitim kurumunda, 13.560 öğrenci öğrenim görmektedir. Potansiyel işgücünü eğitmek için TED Aliağa Koleji, Aliağa Anadolu Lisesi, Aliağa Anadolu Teknik Lisesi,Anadolu Meslek Lisesi,Teknik Lise, Haydar Aliyev Meslek Lisesi vb. eğitim tesisleri bulunmaktadır. Ancak söz konusu tesisler Aliağa için yeterli olmayıp ciddi bir kalifiye eleman açığı bulunmaktadır. ALOSBİ bu eksikliği gidermek amacıyla bölgenin yaklaşık 125.000 m2 alanında kurulacak olan eğitim kompleksinin projelendirme çalışmalarına başlamıştır.

Mesleki Eğitim Kampüsü

Özellikle Kimya ve Makine Fakültelerinin yer alacağı bir yüksekokul kurulması için gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki önemli eğitim merkezleri ile işbirliğimiz devam etmektedir. Söz konusu Yüksekokul, meslek lisesi ile entegre olacak ve ALOSBİ bünyesinde nitelikli işgücü eğitimine yönelik modern ve teknolojik eğitim olanaklarıyla donatılmış bir Mesleki Eğitim Kampüsü kurulacaktır.

Teknopark (Ar-ge)

Proje çalışmaları devam etmekle olan ALOSBİ Teknopark; bilgiye, ileri teknolojiye ve inovasyona dayalı üretimi destekleyerek bölge katılımcısının gelişimine ve rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 50.000 m2 alanda kurulacak olan Teknopark, sanayimizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacaktır İzmir ili, Aliağa ilçesinde yer alan ALOSBİ, konum itibariyle stratejik ve lojistik bir öneme sahiptir.

Stratejik Konum ve Lojistik

1960 yılında 2.800 nüfuslu bir balıkçı kasabası olan Aliağa, 1961 yılında Demir çelik, Petrokimya ve Rafineri gibi lokomotif sektörlerde ülkenin Ağır Sanayi Bölgesi olarak kabul edilmiştir. 1970’den itibaren PETKİM ve TÜPRAŞ’ın kurulması ile ekonomisi sanayiye dayalı hale gelen Aliağa’nın nüfusu bugün 80.000‘e ulaşmıştır. Hatta gündüz nüfusu 90.000’in üzerinde seyretmektedir. Son 3 yılda, toplam 3 Milyar $’ın üzerinde ihracat gerçekleştirilen Aliağa’da bu rakamı sağlayan ana sektörler, kimya, rafine edilmiş petrol ürünleri, plastik, kauçuk ve metal sanayidir. Bu güçlü yapı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan “İlçelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” raporunda yaklaşık 900 ilçe içerisinde Aliağa’nın 5. sırada yer almasını sağlamıştır. Türkiye’nin sahip olduğu 8.000 km. sahil şeridi içerisinde sanayi; Aliağa, Gebze, Gölcük ve İskenderun olmak üzere 4 noktadan deniz yoluyla dünyaya açılmaktadır. Sanayi ve liman şehri olmasından kaynaklı bu konum avantajıyla Aliağa limanlarında, 2013 yılında 40 milyon ton yük elleçlemesi yapılmış, bu rakam Türkiye toplamında yapılan 385 milyon ton yük elleçlemesi içerisinde, İzmit, BOTAŞ ve Ambarlı limanlarının ardından Aliağa Limanlarını dördüncü sıraya yerleştirmiştir. İşte ALOSBİ, bu dev organizasyonun içerisindeki en önemli çarklardan bir tanesi olarak yer almakta, stratejik öneminin yanı sıra; Aliağa Limanları, İzmir-Çanakkale Otoyolu ve İzmir-Bandırma Demiryolunun kesişim noktasında yer alan bir lojistik merkez kimliğiyle ön plana çıkmaktadır.

Küçük Sanayi Sitesi

Alosbi içerisinde yer alan büyük sanayi kuruluşlarının tedariğini üstlenen firmalar için ayrılan bu parsellerde, ufak çaplı sanayi şirketlerinin de sürekliliği sağlanmaktadır. Bu firmalar aynı zamanda bölgenin avantajlarından yararlanarak tüm dünyaya ticaret yapabilme niteliğini de kazanırlar.

Ulaşılabilir İnsan Kaynağı

Alosbi çevresinde Aliağa ilçesinde artan nüfus, İzmir şehrinin kuzey aksına doğru kayması bu bölgede ciddi insan yaşam potansiyelini barındırmaktadır. Civardaki bir çok kurum, kuruluş ve nüfus yoğunluğu bölgeyi insan kaynağı açısında zenginleştirmektedir. Bölgeye yatırım yapan şirketlerin insan kaynağı anlamında sıkıntı yaşamadan üretimlerini devam ettirebilmeleri büyük avantajdır.